top of page
Be om tilbud på oversettelse

 

Eller send filene til robert [a] sanktolav.no

Tusen takk! Melding mottatt.

Velg et profesjonelt oversettelsesbyrå

Sankt Olav oversettelsesbyrå er en videreføring av byrået AngloTrans, som hadde en rekke norske og utenlandske kunder fra 2005 til 2013. Blant navn vi har jobbet mye for, både som byrå og som frilansoversettere, vil vi gjerne nevne Arbeiderpartiet, BIC, BOSCH, Brother, Burger King, Forente Nasjoner, Handelsbanken, HP, Microsoft, NERO, Nescafé, Norsk Folkehjelp, PCS Innotec, Philips, Posten Norge, SONY, Statoil, Stokke, Tandberg og Trend Micro. Referanser oppgis på forespørsel.

En definisjon
av «ekteskap»

Er det mulig å lage en universell og tidløs definisjon av hva et ekteskap er for noe?

Les om nuerfolkets helt spesielle form for ekteskap, om meldrøye, Sigurd Jorsalfare og «muslimske vikinger». Alt dette kan lære oss noe om begrepenes betydning, ladning og funksjon – i dag og ved tidenes morgen.

Les artikkelen her

(9-2016)

Riktig terminologi til personvernforordningen
(GDPR)

I mai 2018 trådde det i kraft en ny personvernforordning som fikk stor betydning for mange norske bedrifter. Forordningen er opprinnelig skrevet på engelsk og foreligger nå naturligvis i en offisiell norsk oversettelse.

Men hva valgte man å kalle uttrykk som «data controller» og «privacy by default» på norsk? 

Vi har hjulpet en håndfull norske og svenske bedrifter med å finne rett terminologi for dette, og oversatt materiale som er viktig for at de skal kunne overholde den nye forordningen og unngå de kraftige bøtene man kan bli ilagt hvis man ikke gjør dette.

 

Trenger dere også hjelp til å oversette noe materiale i den forbindelse, er det bare å ta kontakt!

Kontakt oss her

(3-2019)

En statistisk uteligger?
isaac-smith-AT77Q0Njnt0-unsplash.jpg

Et statistisk avvik, også kalt en atypisk verdi, kalles på norsk en uteligger eller utligger. Ordet er tatt fra engelsk outlier, som også brukes om en utstikkende klippe eller odde (et fremspring) og om en uinnvidd eller utenforstående person (en outsider). Ifølge statistikere ved Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Oslo bruker fagmiljøet i overveiende grad uteligger med e. Utligger uten e forekommer også i fagbøkene, men svært sjeldent.

 

På en graf kan en avvikende verdi vises som en prikk som ligger langt utenfor «skyen» av prikker som symboliserer tendensen (hovedfunnet) grafen skal formidle. Da vil uteligger med e være betegnende. Men hvis den atypiske verdien presenteres på en graf med heltrukket linje, slik at linjen gjør et byks bort fra «normen», kan man kanskje argumentere med at utligger uten e ville ha vært en mer logisk skrivemåte – kanskje med henvisning til de beslektede ordene utstikker og utløper, som sikter til en del som springer ut fra en gjenstand uten å avsondres fra den.

Språkrådet bekreftet til meg i en e-post 24. september 2021 at de godtar begge skrivemåtene.

(9-2021)

Likt och olikt i de skandinaviska språken

En gang kalte vi det «kjenselkort», «prent», «maskinsett» og «seating card».

 

I 2013 kom jeg over en perle på biblioteket i Åsnes: Gösta Bergmans «Likt och olikt i de nordiska språken». Bergman (1894–1984) var lektor i svensk og tysk og leder for Nämnden för svensk språkvård. Her følger et lite utdrag oversatt til norsk.

 

Se hva vi kaller disse tingene i dag

 

(8-2013)

Utvalgte termer
«leg»

=  etappe, strekning

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Definisjon: en reise fra ett punkt til et annet, gjerne med skip eller fly

Leg betyr altså ikke alltid bein

«comedo»

=  komedon, hudorm, talgpropp

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Etymologi: fra latin comedō, «storspiser», «grådigper»

Definisjon: et svart eller hvitt punkt med talg og keratin i åpningen av en tilstoppet talgkjertel

«followership»

=  følgerskap

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Etymologi: fra engelsk follower og ship, «følger, etterfølger» og «skap»

Definisjon: det å følge en leder; jf. leadership

Brukseksempel: «betydningen av godt lederskap og følgerskap i en militær kontekst på taktisk nivå» (Forsvaret)

Rot i soppkurven

Siste nummer av Språkrådets magasin Språknytt tar oss med på en reise til soppens språklige opphav. Reisen er interessant nok enten man liker å plukke sopp eller ei, men det blir litt rot i kurven fordi forfatteren tydeligvis vet mer om etymologi enn biologi: soppen omtales nemlig flere ganger som en plante.

 

Her kan du lese hva som gikk galt

 

(11-2013)

Organisasjoner vi har oversatt for

Brother Industries, Ltd.

Det norske Arbeiderparti

Innotec Skandinavia

Vaterskruen/Levelfix™

levelfix.CMYK.WB. 12.10.18.png

Trend Micro Inc.

bottom of page