top of page

Språkressurser for oversettere

12/2021

Engelske ressurser

Her er komprimerte oversetterminner (TM) for fri nedlasting:

EØS-EU-basen (UKE > NBO)

EØS-EU-basen (USE > NBO)

Termbasen Snorre (UKE > NBO)

Termbasen Snorre (USE > NBO)

NBO = norsk bokmål, UKE = britisk engelsk, USE = amerikansk engelsk

Filene ovenfor inneholder åndsverk tilhørende Utenriksdepartementet og Standard Norge og må bare brukes i samsvar med retningslinjene på deres respektive hjemmesider. Undertegnede fraskriver seg alt ansvar for misbruk eller feilbruk.

Svenske ressurser

Her finner du en oversikt over svenske språkressurser. Regnearket (grønt ikon) er utarbeidet av undertegnede; de andre ressursene er utarbeidet av og tilhører de respektive opphavspersonene.

 

Se første eller siste side i de aktuelle dokumentene det er linket til, for informasjon om opphavsrett.

Termliste, svensk-norsk-dansk-engelsk

Regneark i Excel-format

Trykk på det grønne ikonet til høyre

Asfaltboken – ordlista

(svensk-engelsk termliste, web)

Begrepp i bygg- och fastighetssektorn

(svensk-engelsk termliste, PDF – slettet)

Engelsk-svensk fackordlista i mekanik

(PDF)

Eurokod-termer

(engelsk-tysk-fransk-svensk, PDF)

Folkets lexikon

(svensk-engelsk-svensk nettordbok)

Interactive Terminology for Europe (IATE)

(EUs termbase, bl.a. for svensk, dansk, engelsk, tysk og fransk)

Inköpshandbok, Karolinska institutet

(svensk-svensk, PDF)

Logistiklexikon

(svensk-engelsk-svensk, PDF)

Svenske lovnavn på engelsk

(svensk-engelsk, PDF)

Svensk-norsk ordliste av Willy Dahl

(ordbok, PDF)

Sveriges Domstolar: svensk-engelsk ordlista

(PDF)

 

Bildene ovenfor er hentet fra Unsplash.com

 

Interessert i forskjeller og likheter mellom de nordiske språkene? Les min oversettelse av Gösta Bergmans Likt och olikt i de skandinaviska språken fra 1979 her:

Les artikkel av Gösta Bergman

GDPR?


Nei, det heter ikke «persondata», «databeskyttelse» og «databrudd» ... Når man oversetter tekster som henviser til den europeiske personvernforordningen, som gjerne forkortes GDPR etter dens engelske navn, er det viktig å bruke riktige ord og uttrykk for å unngå misforståelser. I noen tilfeller kan det til og med få rettslige følger å bomme på denne terminologien. Nedenfor finner du noen nøkkeluttrykk fra GDPR på engelsk, norsk og svensk og linker til forordningen på engelsk, norsk, svensk og dansk.

  • data controller = behandlingsansvarlig = personuppgiftsansvarig

  • data protection officer = personvernombud = dataskyddsombud

  • data subject = den registrerte, subjekt = den registrerade

  • privacy = personvern = dataskydd

  • privacy by default = personvern som standardinnstilling = dataskydd som standard

  • privacy by design = innebygd personvern = inbyggt dataskydd

  • personal data = personopplysninger = personuppgifter

  • personal data breach = brudd på personopplysningssikkerheten = personuppgiftsincident

  • processor = databehandler = personuppgiftsbiträde

Engelsk GDPR

Norsk  GDPR

Svensk GDPR

Dansk  GDPR

bottom of page