Terminologiarbeid

Én ordbok er ikke nok
 

Som oversettere kommer vi borti mange forskjellige fagtermer hver eneste dag. Noen finner vi vanlige ordbøker, andre i tekniske ordbøker, og atter andre må vi lete etter i faglitteraturen. Står vi fast, kan vi få hjelp av kolleger i nettbaserte oversetterforum, ringe fagmiljøer eller rådføre oss med oppdragsgiveren. Alt dette må til for å sikre en god måltekst.

 

Etter noen års iherdig innsats blir en god oversetter selv en vandrende ordbok, og han/hun har kanskje i tillegg bygget opp store termlister til intern bruk som er til nytte i det daglige arbeidet. Å ta vare på en særegen og sjelden term det ene året kan være gull verdt og veldig tidsbesparende om den samme termen dukker opp i et nytt oppdrag tre år senere.

 

Undertegnede har 15 års erfaring som oversetter og samarbeider med kollegaer som har enda lenger fartstid i bransjen. Det sikrer kundene våre et godt resultat.

 

Robert Sommerfelt

 

 

Fotokopi av Engelsk-norsk ordbog av Th. Gleditsch fra 1911. Denne ordboka er en av til sammen 100 skriftlige og muntlige kilder vi gjør bruk av i arbeidet vårt.

Månedens term
Oktober: «serviceberry»

= søtmispel, blåhegg

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Latin: Amelanchier

 

Definisjon: en roseplante eller bærene på den

September: «konduktørtang»

= ticket pliers

Språk: norsk

Ordklasse: substantiv

 

Definisjon: Tang til å klippe hull i billetter, slik at de ikke kan brukes på nytt. Tidligere vanlig på busser og tog.

August: «embarassment of riches»

=  luksusproblem

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Opphav: fra tittelen på en fransk komedie fra 1726

problematisk overflod

Juli: IGNOSTISISME

= ignosticism

Språk: norsk

Ordklasse: substantiv

Fra: ca. 1960

Beslektede ord: agnostisisme, gnostisisme

Definisjon: det syn at spørsmålet om Guds eksistens er meningsløst fordi det ikke er mulig å gi en universell definisjon av hvem eller hva Gud er

Juni: LUFTKLEM

= air hug

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Definisjon: en gest, et fysisk uttrykk for kjærlighet og omtanke uten fysisk berøring

Mai: SOCIAL DISTANCE

= sosial avstand, god avstand, trygg avstand

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

April: SPORTSKOMMENTATOR

= sportscaster, sportscommentator

Språk: norsk

Ordklasse: substantiv

Mars: URBAN MINING

= utvinning, uthenting av råvarer fra produkter, bygninger, infrastruktur og avfall til gjenbruk eller nybruk

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Februar: HÅLLBAR

= bærekraftig; bestandig, holdbar, varig

Språk: svensk

Ordklasse: substantiv

Definisjon: (1) som bærer seg økonomisk; (2) som er miljøvennlig; (3) som varer lenge

Januar 2020: ODONTOPHOBIA

= odontofobi, tannlegeskrekk

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Definisjon: nevrotisk eller tvangsmessig frykt for å gå til tannlegen

Desember 2019: OVAL OFFICE

= ovalt kontor, ovalt rom

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Definisjon: Et rundt rom, gjerne den amerikanske presidentens kontor i Det hvite hus i Washington, DC.

Også brukt i overført betydning:

Take it to the Oval Office = Hør med presidenten!

November: TJENESTEMERKE

= official stamp

Språk: norsk

Ordklasse: substantiv

Definisjon: et frimerke, trykkmerke eller stempel som angir avsenderens identitet, f.eks. en offentlig etat; brukt i Norge mellom 1926 og 1985

Oktober: SIKKERHETSRÅD

= Security Council

Språk: norsk

Ordklasse: substantiv

Definisjon: et valgt råd, en oppnevnt forsamling

Eksempler: FNs sikkerhetsråd, Næringslivets Sikkerhetsråd

September: SKOGPLANTING

= forestation, restocking

Språk: norsk

Ordklasse: substantiv

Definisjon: det å plante mange nok trær i et område til at det blir en skog

Noen mener at vi langt på vei kan demme opp for klimaendringene hvis vi planter flere trær enn det vi feller. Men enn så lenge er det netto avvirkning på kloden.

August: SODIUM

= natrium

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Latin: natricum

Definisjon: Et grunnstoff, atomnummer 11, forkortes Na. I dette tilfellet ligger det norske navnet nærmere latin enn det det engelske gjør, ofte er det motsatt.

Juli: GRUSVEI

= gravel road, unsealed road

Språk: norsk

Ordklasse: substantiv

Definisjon: (selvforklarende)

Juni: PØLLE

= sausage pillow

Språk: norsk

Ordklasse: substantiv

Definisjon: en pølseformet pute

Mai: KRYPTOKAPRING

= cryptojacking

Språk: norsk

Ordklasse: substantiv

En type skadevare som misbruker datamaskiner til å utvinne kryptovaluta

April: SUFFRAGETTE

= suffragette

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Etymologi: av engelsk suffrage, «stemmerett», fra latin suffrag, «stemme for», «stemme på»

En britisk kvinnesaksforkjemper på begynnelsen av 1900-tallet; ofte voldelig

Mars: COCKY

= kakadu, småbruker; kjepphøy, arrogant, blærete

Språk: engelsk, australsk-engelsk

Ordklasse: substantiv, adjektiv

Cocky er nok et engelsk ord som kan bety så mangt. Vi skal ikke påstå at det er noen sammenheng mellom adjektivet og substantivet, for vi ønsker ikke å antyde at verken småbrukere eller kakaduer er mer blærete enn gjennomsnittet av sine artsfrender

Februar: HESTETREN

= train, supply train

Språk: norsk

Ordklasse: substantiv

En militær avdeling som transporterer forsyninger med hest; også kalt pakktren og (lenger tilbake i tid) «materielltren»

Januar 2019: KLOSSMAJOR

= slouch, clumsy person

Språk: norsk, fra dansk

Ordklasse: substantiv

Ordet er hentet fra dansk, der det fra 1964 ble brukt som kallenavn på Fordson-traktoren «Major». Denne ble også kalt «stegamajor» fordi man måtte bruke stige for å klatre opp i førersetet. Klossmajor brukes i norsk i dag om en klosset person.

Desember: PINNIPED

= pinniped, seldyr

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Latin: Pinnipedia

En klade (gruppe) av rovpattedyr bestående av minst 24 arter fordelt på familiene ekte seler, øreseler og hvalrosser.

November: TEDDY BEAR

= teddybjørn, bamse

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Kosebamse, lekebamse. Oppkalt etter USAs 26. president, Theodore «Teddy» Roosevelt, som under en jakttur i 1902 nektet å skyte en svartbjørn som var fanget, slått i svime og bundet. Historien ble fanget opp av en forretningsmann, som fikk masseprodusert små kosebjørner og kalte dem Teddy's bears eller teddy bears.

Oktober: DIRECT REPORT

= direkte underordnet, underordnet medarbeider

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

En utenlandsk term betyr ikke nødvendigvis det man først tror

September: INNSJEKKINGSAUTOMAT

= check-in kiosk

Språk: norsk

Ordklasse: substantiv

En automat for selvbetjent innsjekking, for eksempel før en flyvning. Termen er satt sammen av substantivene «innsjekking» (det å sjekke inn, registrere seg) og «automat» (et apparat som virker eller gjør noe av seg selv)

August: BERSE

= miner, pitman

Språk: norsk

Ordklasse: substantiv

Et eldre navn på en gruvearbeider av øverste rang, kortform av «berggesell», fra tysk «Gesell» (utlært håndverkssvenn)

Juli: SUMMER

(1) bærebjelke, drager

(2) overligger, bærer

(3) langsville

(4) sommer, sommertid

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Et ord har gjerne flere betydninger enn den mest åpenbare!

Juni: PEPPER

(1) paprika (Capsicum)

(2) pepper, pepperplante (Piper)

(3) pepper, pepperkorn – malt frukt av pepperplanten

Språk: engelsk

Ordets opprinnelse: fra mellomindisk «pippari» via gresk «peperi»

Ber du om å få «pepper» i en butikk i USA, får du kanskje det vi vil kalle paprika. Og spør du etter «paprika», får du paprikapulver.

 
Mai: UTOMHUSPLAN

= yard plan, building-site plan

Språk: norsk

April: EASTER

= påske

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Definisjon: Kristenhetens viktigste feiring, til minne om Jesu død og oppstandelse
Etymologi: gammelengelsk ēastre, fra den germanske gudinnen Ostara (Ēostre); beslektet med høygermansk ōstarūn og norrønt austr, «mot øst»

Mars: CAPPER

= korkapplikator

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Definisjon: En maskin som fester korker eller kapsler, for eksempel på melkekartonger

Februar: VERONICA

= Veronikas svetteduk

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Definisjon: Et tøystykke med bilde av Jesu ansikt, en populær relikvie i katolisismen

Etymologi: Vera Icona – latin og gresk: «det sanne bilde (av Jesu ansikt», herav også kvinnenavnet Veronica (Veronika)

Januar 2018: PARADIGM

(1) paradigme, bøyningsmønster

(2) paradigme, eksempel, modell, mønster

(3) paradigme, grunnsetning, etablert sannhet

Termen brukes i språkfag, matematikk og generell vitenskap (1, 2, 3). Når et paradigme i sistnevnte betydning avløses av et nytt, skjer det et «paradigmeskifte» (paradigm shift).

Språk: engelsk

Ordklasse: substantiv

Skrives også «paradigma» i norsk

Desember: SMITH

= (1) metallarbeider, smed; (2) hovslager

Fra gammelengelsk «smithian»; beslektet med tysk «Schmied» og norrønt «smiðr» (håndverker). På norsk også med betydningen opphavsmann, skaper: rimsmed, ryktesmed. Og opphav til det engelske etternavnet Smith («smeden»).

substantiv, engelsk

November: BOILERPLATE

= (1) stålplate; (2) banalt materiale, kjedelig tekst; (3) standardtekst, standardpresentasjon; (4) snøskorpe, skare

substantiv, engelsk
 

Oktober: JACK

= (1) sjøulk; (2) byssegutt; (3) gryn, spenn; (4) fyr, kar; (5) skrustikke; (6) brekkjern; (7) jekk; (8) drikkekanne; (9) seidel; (10) sagbukk; (11) hestmakrell; (12) unggjedde; (13) jakkplugg; (14) tømmerhogger ... og enda mer til

substantiv, engelsk
«Jack» brukes av en eller annen grunn som kallenavn på menn som heter John, selv om det neppe kan kalles en forkortelse eller forenkling. President John F. Kennedy ble f.eks. kalt dette av sine nærmeste. Men ordet jack har minst 20 betydninger til. 

September: RANGE

= (1) komfyr; (2) hold, rekkevidde; (3) spredning, utbredelse; (4) rekke, serie; (5) fjellkjede; (6) bredde, omfang; (7) bane, plass; (8) sortiment, utvalg; (9) tidsavsnitt; (10) beitemark, utmark ... og mer til

substantiv, engelsk
Noen ganger får et ord utrolig mange betydninger. Og denne listen kunne blitt enda lenger!

August: JURISDICTION

= jurisdiksjon (domsmakt, myndighetsområde eller rettskrets)

substantiv, engelsk
(1) En domstols generelle domsmyndighet; (2) en domstols saklige virkeområde (saklig jurisdiksjon); (3) en domstols geografiske virkeområde (stedlig jurisdiksjon, rettskrets).

Juli: TERMS & CONDITIONS

= vilkår

nominalfrase, engelsk
I den faste engelske sammenstillingen «Terms and Conditions» sikter det første ordet til betingelse, forutsetning, krav, vilkår. Men ettersom også «condition» i denne sammenhengen betyr mer eller mindre det samme, blir det litt som «smør på flesk» å gjengi det som «betingelser og vilkår» på norsk. Derfor er det nok best å forenkle uttrykket til bare «vilkår». Det gjør i hvert fall Enhet for EØS-oversettelse ved det norske Utenriksdepartementet (ref. EØS-EU-basen).

Juni: JESUS CHRIST LIZARD

= hjelmbasilisk

(Basiliscus basiliscus)

substantiv, engelsk
En søramerikansk iguan, kjent for å kunne løpe på vannet

Mai: TOG

= procession, pageant, parade

substantiv, norsk
En organisert folkemengde som demonstrerer eller feirer noe

April: SHELF WOBBLER

= vippetass

substantiv, engelsk
En prislapp eller reklameetikett på stilk, gjerne festet til en butikkhylle

Mars: CONSCRIPT SOLDIER

= vernepliktig soldat

substantiv, engelsk
En soldat som avtjener tvungen tjeneste i forsvaret (verneplikt)

Februar: GÅSENEBBHVAL

= Cuvier's beaked whale, goosebeaked whale

(Ziphius cavirostris)
substantiv, engelsk

En tannhval

Januar 2017: NEW YEAR'S RESOLUTION

= nyttårsforsett

substantiv, engelsk

Noe man bestemmer seg for å gjøre eller endre på i året som kommer

Desember: JULESTRI

= Christmas struggles, stress of Christmas

substantiv, norsk

Kjas og mas i forbindelse med juleforberedelsene

November: PRESIDENT ELECT

= påtroppende president

substantiv, amerikansk-engelsk

en politiker som er valgt til president, men ennå ikke innsatt eller tatt i ed

Oktober: HUMANISM

= humanetikk, humanisme, livssynshumanisme

substantiv, engelsk

sekulær humanisme; et ikke-religiøst livssyn basert på menneskelighet og rasjonalitet

 

 

SAT Subject Test Preparation (formerly SAT II) -

6 hours per exam

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you. 

Carl von Linné, «Critica botanica», 1737;
fra Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

© 2020, Sankt Olav oversettelser. Created with Wix.com

Bildet til artikkelen om personvernforordningen er tatt av Samuel Zeller og hentet fra Unsplash.com. De øvrige bildene er kreditert i de enkelte artiklene.

  • Facebook Social Icon

Postboks 107, N-2421 TRYSIL, NORWAY

PHONE: +47 46110314